Τι είναι η προστιθέμενη αξία των κλειστών γραμμών (closing lines) και τι η προστιθέμενη αξία της απόδοσης αυτών;
20 September, 2020

Στο άρθρο μας αναφορικά με την επιβίωση της προκατάληψης (survivorship bias) διατυπώσαμε την άποψη πως ορισμένοι όχι και τόσο ικανοί στη παροχή προγνωστικών σημείων θα μπορούσαν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να επιτύχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα αν ο συνολικός αριθμός εκείνων (tipsters) αποτελούσε ένα μεγάλο δείγμα. Επειδή ακριβώς το συνολικό δείγμα εμπεριέχει άτομα με περιορισμένες δυνατότητες τότε οι εντυπωσιακές ιστορίες στοιχημάτων που καταγράφηκαν οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στον παράγοντα τύχη.

Παρακάτω θα προβούμε σε μια άσκηση προσομοίωσης με τη συμμετοχή 1000 tipsters που στερούνται ιδιαίτερων προγνωστικών ικανοτήτων. Αυτοί με τυχαίο τρόπο δημοσίευσαν διακόσια (200) προγνωστικά σημεία σε τιμή απόδοσης 1.96 και σε στοιχηματικά γεγονότα με δύο πιθανά αποτελέσματα επαλήθευσης (δηλαδή 50% πιθανότητες επιβεβαίωσης).

Οι τέσσερις (4) πιο δημοφιλείς-κερδοφόροι tipsters απεικονίζονται σε γραφήματα όπως ακριβώς θα λάμβανε χώρα σε μια ιστοσελίδα παροχής προγνωστικών σημείων (tips).

Επίσης παρέχουμε τη δυνατότητα στον αναγνώστη-περιηγητή να μπορεί να κάνει αλλαγές στην άσκηση προσομοίωσης.

Tipsters
Tips per tipster
Decimal odds
Probability, %

Παραπάνω έχουμε παρουσιάσει σε μορφή γραφημάτων το ιστορικό επιδόσεων των 1000 tipsters. Με την κόκκινη γραμμή επισημαίνονται οι τέσσερις (4) πιο κερδοφόροι και αποτελεσματικοί ειδικοί στην πρόγνωση στοιχηματικών σημείων (tips).

Ακόμα και αν γνωρίζουμε πως όλοι οι tipsters στερούνται ικανοτήτων ωστόσο οι τέσσερις (4) και πιο τυχεροί εξ αυτών κατόρθωσαν να παράξουν-καταγράψουν ιδιαιτέρως εντυπωσιακά δεδομένα τόσο σε επίπεδο κέρδους (profit) όσο και σε ποσοστό απόδοσης (yield). Επομένως καθίσταται σαφές πως και άλλες μετρήσεις πέραν των δύο προαναφερόμενων (profit και yield) θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ποιοτική αξιολόγηση των tipsters.

Για αυτό το λόγο άλλωστε εμείς στην ιστοσελίδα μας έχουμε εισαγάγει μια προηγμένη ενότητα στατιστικών για καθένα από τους tipsters που απασχολούμε. Αυτό το άρθρο πραγματεύεται την προστιθέμενη αξία του κέρδους των κλειστών γραμμών (closing lines) και την αντίστοιχη του ποσοστού απόδοσης. Εφεξής θα κάνουμε αναφορά μόνο ως προστιθέμενη αξία κλειστών γραμμών (closing line value).

Οι περισσότεροι έμπειροι παίκτες-τζογαδόροι (punters) συχνά θα συμφωνούσαν με τη θεωρία- ότι η ακρίβεια των τιμών απόδοσης μια αγοράς αυξάνεται όσο πλησιάζει η έναρξη του στοιχηματικού γεγονότος. Ο πιθανός λόγος της αύξησης της ακρίβειας των πιθανοτήτων σχετίζεται με τη διεργασία ανακάλυψης τιμών απόδοσης. Η αλήθεια είναι ότι όσο ο χρόνος κυλά και μέχρι την εκκίνηση ενός αθλητικού γεγονότος ολοένα και περισσότερη σχετική πληροφόρηση και απόψεις συσσωρεύονται. Αυτό εύλογα λοιπόν επηρεάζει την ακρίβεια των τιμών απόδοσης και λίγο πριν το χρονικό διάστημα όπου η στοιχηματική αγορά σταματήσει να δέχεται στοιχήματα.

Η αιτιολογία πίσω από την προστιθέμενη αξία της κλειστής γραμμής βασίζεται στη θεωρία του περιορισμού –τροχίσματος των τιμών απόδοσης (sharpening odds theory). Υποθέτει ότι –κατά μέσο όρο- οι κλειστές γραμμές της Pinnacle είναι ένας αξιόπιστος-ακριβής δείκτης μέτρησης της πιθανότητας επαλήθευσης διαφορετικών στοιχηματικών προτάσεων.

Όπως ακριβώς παρουσιάσαμε σε προηγούμενο άρθρο που έφερε τον τίτλο «Πώς μια στοιχηματική εταιρεία επιτυγχάνει οικονομικά κέρδη» όλοι οι bookmakers στις τιμές απόδοσης (odds) που δημοσιοποιούν εμπεριέχουν ένα περιθώριο κέρδους (margin). Ακόμα και η Pinnacle που κατά γενική ομολογία διαθέτει τα μικρότερα περιθώρια κέρδους στις αποδόσεις της περικλείει τέτοια (περιθώρια). Για να είναι σε θέση κάποιος να χρησιμοποιήσει τις κλειστές αποδόσεις της παραπάνω εταιρείας και έτσι να υπολογίσει την προστιθέμενη αξία των κλειστών γραμμών θα πρέπει να αφαιρέσει από τις πρώτες (κλειστές αποδόσεις) το περιθώριο κέρδους. Για να το πράξουμε, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο η οποία εξηγείται από τον Joseph Buchdahl στο άρθρο του με τίτλο «Πώς θα αφαιρέσουμε το περιθώριο κέρδους μιας στοιχηματικής εταιρείας».

Όταν τώρα απομακρύνουμε το περιθώριο κέρδους των κλειστών αποδόσεων της Pinnacle συγκρίνουμε τις νέες αυτές τιμές με τις αντίστοιχες που δίδει ο tipster στα στοιχηματικά του σημεία και έτσι υπολογίζουμε την προστιθέμενη αξία των κλειστών γραμμών.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής. Ο αναγνώστης περιηγητής της ιστοσελίδας μας μπορεί να το δει πατώντας στην ένδειξη εμφάνιση/απόκρυψη display/hide.

Εξαιρετικά ικανοί tipsters είναι πιθανό να παράξουν καλύτερα αποτελέσματα στην επιδίωξη του εντοπισμού πραγματικών αριθμών παρά εκείνων των κλειστών γραμμών αφού μέρος των πλεονεκτημάτων που διαθέτουν (π.χ. πρόσβαση στην πληροφόρηση) δε θα μπορέσει να απορροφηθεί πλήρως από τη στοιχηματική αγορά. 

Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η προστιθέμενη αξία του κέρδους ή της απόδοσης των κλειστών γραμμών είναι ένα βασικό-κύριο ορόσημο στην αποτίμηση της ποιότητας ενός tipster αναφορικά με την ικανότητά του στην επίτευξή του πραγματικού κέρδους ή απόδοσης (profit/yield). Ενώ συχνά αυτό είναι αληθές και ορθό ωστόσο κατά ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την περίσταση. Η πιο συνήθης ερώτηση είναι: Πόσα προγνωστικά σημεία έχει δημοσιεύσει o ειδικός στην πρόγνωση (tipster); Αυτό συμβαίνει επειδή η προστιθέμενη αξία των κλειστών γραμμών παρέχει μια πολύ καλύτερη εικόνα της ποιότητας των tipsters σε μικρά και μεσαία δείγματα από τους πραγματικούς αριθμούς.

Άλλη συναφή ερώτηση είναι εκείνη που έχει να κάνει σε ποιο άθλημα ή στοιχηματική αγορά ασχολείται ο tipster. Επίσης ενδιαφέρον έχει για κάποιον να πληροφορηθεί ποιες εργασιακές διαδικασίες υιοθετεί έτσι ώστε να εντοπίσει στοιχήματα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Δεν επιδέχεται αμφισβήτησης πως σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις αποτιμώντας μαζί την πραγματική προστιθέμενη αξία και τις μετρήσεις της προστιθέμενης αξίας των κλειστών γραμμών θα μας δοθεί η δυνατότητα να βελτιώσουμε την αξιολογική μας κρίση και έτσι να αναγνωρίσουμε tipsters που είναι αδύνατο για μεγάλο χρονικό διάστημα να συντηρήσουν την πρόσκαιρη εντυπωσιακή τους παρουσία.

Για έναν tipster που πραγματοποιεί στοιχήματα σε δημοφιλή αθλήματα οι αριθμοί που αυτός θα καταγράψει στον εντοπισμό προστιθέμενης αξίας στις κλειστές γραμμές είναι ένας κομβικής σημασίας δείκτης μέτρησης της ποιότητάς-ικανότητάς του και από τι στιγμή που δεν έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο αριθμό προγνωστικών σημείων.

Αυτό συμβαίνει τόσο επειδή οι κλειστές αποδόσεις της Pinnacle είναι συνήθως ένας εξαιρετικός δείκτης της πιθανότητας επαλήθευσης διαφορετικών αποτελεσμάτων των ιδιαιτέρως δημοφιλών αθλημάτων/στοιχηματικών αγορών όσο και διότι ο παράγοντας τύχη έχει μια σημαντική επίδραση -περισσότερη από όσο οι άνθρωποι θεωρούν- στα πραγματικά νούμερα ήττας/νίκης ακόμα και αν το ιστορικό ενός tipster περιέχει μεγάλο αριθμό προγνωστικών σημείων.

Όσο πιο ρευστή μια στοιχηματική αγορά ή ένα άθλημα είναι λιγότερο σίγουρο θα είναι κάποιος για την ακρίβεια των κλειστών αποδόσεων και συνεπώς για το προτέρημα της προστιθέμενης αξίας των αριθμών μιας κλειστής γραμμής. Εάν ο ειδικός στην πρόγνωση σημείων παρέχει συμβουλές για μη διαδεδομένες στοιχηματικές αγορές ή υποδεέστερα αθλήματα θα πρέπει το άτομο που αναλύει την όλη κατάσταση να μην έχει τόσο μεγάλη πίστη στη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας των κλειστών γραμμών.

Πόσο ικανοποιητικά ή μη ένας tipster παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα στον εντοπισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας κέρδους/απόδοσης των κλειστών αποδόσεων είναι σε άμεση αλληλεξάρτηση με τις μεθόδους που ακολουθεί/εφαρμόζει.

Αν η πηγή για την πρόταση ενός στοιχήματος από πλευράς tipster είναι η πληροφόρηση τότε αν αυτή αποκτηθεί και αφομοιωθεί γρήγορα η τιμή απόδοσης του προγνωστικού σημείου θα μειώνεται σταδιακά αφού η στοιχηματική αγορά θα αποκτά πρόσβαση στα νέα διαμορφωμένα δεδομένα (πληροφόρηση). Ένας τέτοιος tipster θα είναι πετυχημένος τόσο στις μετρήσεις της προστιθέμενης αξίας των κλειστών γραμμών όσο και των πραγματικών.

Εάν τώρα ο τρόπος επιλογής ενός σημείου βασίζεται σε διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης ενός σημείου τότε είναι εμφανές πως ο tipster θα είναι πιο αποδοτικός-αποτελεσματικός στην αξία κέρδους/απόδοσης των κλειστών γραμμών.

Εξαιρετικά ικανοί tipsters είναι πιθανό να παράξουν καλύτερα αποτελέσματα στην επιδίωξη του εντοπισμού πραγματικών αριθμών παρά εκείνων των κλειστών γραμμών αφού μέρος των πλεονεκτημάτων που διαθέτουν (π.χ. πρόσβαση στην πληροφόρηση) δε θα μπορέσει να απορροφηθεί πλήρως από τη στοιχηματική αγορά.

Ένα παράδειγμα που συνδυάζει την περίπτωση ενός εξαιρετικού παίκτη-τζογαδόρου και της διαφορετικής πλευράς αξιολόγησης μιας αγοράς είναι ο Joe Peta.  Στο βιβλίο του «Εμπορικές βάσεις (trading bases)» τεκμηριώνει πως κατόρθωσε το 2011 να δημιουργήσει ένα μοντέλο που νικούσε τις δημοφιλείς στοιχηματικές αγορές του MLB.  Στο μοντέλο χρησιμοποίησε μια εντελώς διαφορετική πρακτική από εκείνη των υπολοίπων παικτών και απείχε πολύ από την τακτική ότι τα πλεονεκτήματά του θα αφομοιώνονταν από τη συγκεκριμένη αγορά. Αυτό έβρισκε πεδίο εφαρμογής και για τις κλειστές αποδόσεις.

Δε θα αποτελούσε έκπληξη η καταγραφή χειρότερων αποτελεσμάτων από τα στοιχήματα του –απόρροια της εφαρμογής του μοντέλου του- αν αντί για την πραγματική αξία-απόδοση μετρούσε την αξία των κλειστών γραμμών. Για αυτούς τους tipsters δε θα πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητα έλλειψη αποτελεσματικότητας άλλα ως μια ένδειξη η οποία δε θα διαρκέσει για πάντα.

Βέβαια ακόμα και αν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις αυτές είναι λίγες. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κάθε ειδικός επί προγνωστικών σημείων μπορεί καλύτερα να αξιολογηθεί αν μελετηθεί–μετρηθεί  μαζί τόσο το πραγματικό του κέρδος (profit) όσο και η αξία των κλειστών γραμμών (closing odds). Αν πάλι χρειαστεί να επιλεγεί μία μέθοδος αποτίμησης των ικανοτήτων τότε αυτή θα πρέπει να είναι η προστιθέμενη αξία των κλειστών γραμμών.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την αδιάψευστη αξία της χρησιμότητας της προστιθέμενης αξίας των κλειστών γραμμών μερικοί μένουν έκπληκτοι από το γεγονός πως ορισμένοιtipsters μπορεί να δημιουργήσουν τέτοια στατιστικά δεδομένα. Δυστυχώς ο πιθανός λόγος είναι ότι λίγοι ειδικοί επί προγνωστικών σημείων είναι ικανοί να παρουσιάσουν ικανά αποτελέσματα όταν αξιολογούνται με βάση το εν λόγω σημείο αναφοράς/παράγοντα. Από τι στιγμή που κάτι τέτοιο συμβαίνει πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να μην διαχύσουν την πληροφόρηση. Ως μέλη αυτή της ιστοσελίδας προτείνουμε να επικεντρωθείτε σε tipsters που είναι σε θέση να παράσχουν προγνωστικά σημεία στη λογική της αξίας των αριθμών των κλειστών γραμμών. Έτσι όχι μόνο είναι κάποιος σε θέση να αξιολογήσει τα επιτεύγματα ενός tipster αλλά παράλληλα αποτελεί ένα μήνυμα διαφάνειας και καθαρότητας.

Στο άρθρο μας σχετικά με την αξία των κλειστών γραμμών και της επίτευξης πραγματικού κέρδους/απόδοσης πραγματοποιήσαμε μια σειρά προσομοιώσεων συμπεριλαμβάνοντας τις αλλαγές των στοιχηματικών αποδόσεων και τα αποτελέσματα των προγνωστικών σημείων. Έτσι διαπιστώσαμε πως η αξία των κλειστών γραμμών και οι πραγματικοί αριθμοί αλληλεπιδρούν σε διαφορετικές ομάδες που αποτελούνται από όχι και τόσο ικανούς tipsters. Κάτι τέτοιο μας παρέχει ενδείξεις αναφορικά με τη χρησιμότητα της αξίας των κλειστών γραμμών ως βασικού παράγοντα της μέτρησης της αποδοτικότητας ενός tipster.

0 comments

Please login to write comments

Login